Regulamin Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych Sali zabaw „Fabryka Przygód”

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Organizator: Sala zabaw „Fabryka Przygód”
 2. Uczestnik urodzin – dziecko w wieku 1-12 lat, które zostało zgłoszone do wejścia na salę zabaw; zaproszone starsze dziecko jeżeli korzysta z atrakcji, animacji w Sali zabaw.
 3. Zamawiający – osoba która wpłaca zadatek na poczet przyjęcia urodzinowego/imieninowego oraz rezerwuje urodziny. Osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.

Postanowienia ogólne:

 1. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem Sali Zabaw Fabryka Przygód oraz Regulaminem Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych Sali zabaw Fabryka Przygód.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł w recepcji Sali zabaw lub na rachunek bankowy:
  PROJECT ADVENTURE Jędrzej Wolnowski,
  Santander Bank Polska 72109027180000000149248739
 4. Rezerwacja terminu przyjęcia – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest przez 3 dni kalendarzowe od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 5. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego na konkretną datę, godzinę przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej w terminie krótszym niż 10 dni od planowanej daty uroczystości.
 6. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inną datę i organizacji urodzin w ciągu 2 miesięcy – zadatek nie przepada.
 7. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu przyjęcia gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Sali zabaw.

Przyjęcie:

 1. Przyjęcie urodzinowe odbywa się w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w Sali zabaw.
 2. Przyjęcie urodzinowe zaplanowane jest na 2 godziny. Czas liczony jest od ustalonej godziny, nie od momentu zebrania się gości. W tym czasie udostępniany jest pokój urodzinowy oraz konstrukcja zabawowa Sali zabaw.
 3. W pokoju urodzinowym dostępne są: krzesełka dla dzieci, nakrycia, poczęstunek oraz napoje dla dzieci, dodatkowe jednorazowe naczynia dla osób dorosłych.
 4. Za uczestnika urodzin uważa się dziecko, które ukończyło pierwszy rok życia. Osoby powyżej 12 roku życia zaproszone na przyjęcie, korzystające z atrakcji i/lub animacji w Sali zabaw również uwzględniane są w rozliczeniu urodzin.
 5. Liczba uczestników przyjęcia urodzinowego w pakiecie wynosi – łącznie z jubilatem/ solenizantem – 10 dzieci.
 6. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 10 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną z cennikiem.
 7. W przypadku przyjęć urodzinowych/imieninowych z więcej niż jednym solenizantem/jubilatem do każdego pakietu należy doliczyć 100 PLN.
 8. W okresie świąt, dni wolnych od nauki obowiązuje cennik weekendowy.
 9. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź osobiście o zmianach dotyczących liczby gości, pakietu, dodatkowych atrakcji minimum 2 dni przed planowanym przyjęciem.
 10. Przekąski w trakcie przyjęcia urodzinowego przeznaczone są wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Poczęstunek może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 11. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego: konfetti, własnego jedzenia i picia (w tym szampana typu Piccolo, kawy, herbaty, termosów z wodą, pizzy itp.) – wyjątek stanowi tort urodzinowy, za który Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za zakupiony tort lub podpisać stosowne oświadczenie w recepcji Sali zabaw.
 12. Gorące napoje (kawa, herbata, czekolada) serwowane są za dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie kawiarni Sali zabaw.
 13. W trakcie przyjęcia urodzinowego nie rezerwujemy miejsc siedzących w kawiarni Sali zabaw dla dorosłych gości przyjęcia urodzinowego.
 14. Sala zabaw zapewnia animatora do obsługi przyjęcia urodzinowego.
 15. Animator prowadzi zabawy nieoparte o muzykę. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez animatora w celu ubarwienia sobie czasu pomiędzy wprowadzeniem kolejnych atrakcji. Jest również dla wielu animatorów sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą

Bezpieczeństwo:

 1. Klienci zobowiązani są do stałej i należytej opieki biorąc pod uwagę stopień trudności korzystania z urządzeń, wiek, sprawność dziecka oraz zagrożenia wynikające z obecności innych dzieci korzystających z Sali zabaw.
 2. Za bezpieczeństwo dziecka podczas przyjęcia urodzinowego odpowiedzialność ponosi osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.
 3. Dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym bez opiekuna, pozostają pod opieką Zamawiającego.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.
 5. Zamawiający opuszcza Salę zabaw po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w przyjęciu ich prawnym opiekunom.
 6. W trakcie przyjęcia urodzinowego Sala zabaw pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sali zabaw „Fabryka Przygód”.
 8. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.fabrykaprzygod.pl i w placówce stanowią integralną część Regulaminu.