Regulamin grup zorganizowanych

 1. Przed rozpoczęciem usługi klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sali Zabaw oraz poinformować zamierzające korzystać  z obiektu dziecko, o zasadach obowiązujących w Sali zabaw.
 2. Grupa zorganizowana przebywa pod opieką osoby, która zawiera umowę świadczenia usług; ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.
 3. Minimalna ilość uczestników tworzących grupę zorganizowaną wynosi 10 dzieci.
 4. Sala Zabaw przyjmuje grupy zorganizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.
 5. Wizyta grupy zorganizowanej wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacja minimum 3 dni przed planowaną wizytą grupy zorganizowanej. Dzień przed umówioną wizytą należy potwierdzić przybycie grupy oraz liczbę uczestników.
 6. Ceny biletów wstępu do Sali Zabaw określa cennik dostępny na stronie: http://fabrykaprzygod.pl/cennik/cennik-dla-grup-zorganizowanych/
 7. Ceny warsztatów, wejść w dni i godziny niestandardowe uzgadniane są indywidualnie.
 8. Opiekunowie grup zorganizowanych korzystają z Sali Zabaw bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 9. W Sali zabaw dzieci przebywają wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach. Opiekunowie przebywający w Sali zabaw zobowiązani są do zdjęcia obuwia.
 10. Przed wejściem na Salę zabaw opiekun zobowiązany jest zdjąć dziecku wszelkie przedmioty, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać jego bezpieczeństwu podczas zabawy (kolczyki, pierścionki, łańcuszki, zegarki, okulary, opaski, klucze, telefon komórkowy, odtwarzacze elektroniczne, ubrania z długimi sznurkami, paski etc.).
 11. Przekąski i napoje zakupione w recepcji można spożywać przy stolikach i w wyznaczonych do tego miejscach.
 12. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje konkretnym osobom lub całkowite wyłączenie z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia lub zachowanie osób z nich korzystających jest niezgodne z przyjętymi względami bezpieczeństwa.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Grup Zorganizowanych zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sali zabaw „Fabryka Przygód”.