Regulamin Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych Sali zabaw „Fabryka Przygód”
 1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w Sali zabaw „Fabryka Przygód” na I piętrze w budynku Lech Centrum, przy ul. Dolnej 16, w Olsztynie.
 2. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości min. 100 zł gotówką w recepcji Fabryki Przygód lub na rachunek bankowy:
  PROJECT ADVENTURE Jędrzej Wolnowski,
  Idea Bank 23 1950 0001 2006 0472 9615 0003.
 4. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego (rodzic lub opiekun) na konkretny termin i godzinę przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości.
 5. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inną datę – zaliczka nie przepada.
 6. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego/Imieninowego oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas przyjęcia. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu przyjęcia gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Sali zabaw „Fabryka Przygód”.
 7. Rezerwacja terminu przyjęcia – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest przez 3 dni kalendarzowe od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez Organizatora (Fabryka Przygód).
 8. Przyjęcie urodzinowe zaplanowane jest na 2 godziny (czas liczony jest od ustalonej godziny a nie od momentu zebrania się gości). Liczba uczestników przyjęcia urodzinowego  w pakiecie wynosi – łącznie z jubilatem/ solenizantem – 10 dzieci.
 9. Za uczestnika uważa się dziecko które ukończyło pierwszy rok życia.
 10. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 10 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną z cennikiem.
 11. Powyżej 17 osób opłata za kolejnych gości pobierana jest tylko za rzeczywistą liczbę przybyłych gości urodzinowych (jeśli zgłoszono np. 20 dzieci, a przybyło 17, opłaty dokonujemy za 17 dzieci).
 12. W okresie świąt i obowiązuje cennik weekendowy.
 13.  W przypadku przyjęć urodzinowych/imieninowych z więcej niż jednym solenizantem/jubilatem do każdego pakietu należy doliczyć 50 PLN.
 14. W trakcie przyjęcia urodzinowego sala zabaw pozostaje dostępna dla Klientów indywidualnych.
 15. Zamawiający (rodzic lub opiekun) zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź osobiście o zmianach dotyczących liczby gości, pakietu, dodatkowych atrakcji na 1 dzień przed planowanym przyjęciem.
 16. Poczęstunek w trakcie przyjęcia urodzinowego (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek urodzinowy może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 17. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego własnego jedzenia i picia w tym szampana typu Piccolo – wyjątek stanowi tort urodzinowy, za który Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za zakupiony tort lub podpisać stosowne oświadczenie w recepcji.
 18. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie kawiarni Sali zabaw.
 19. Sala zabaw „Fabryka Przygód” zapewnia animatora do obsługi przyjęcia.
 20. Za bezpieczeństwo dzieci podczas przyjęcia urodzinowego odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 21. Dzieci uczestniczące w przyjęciu urodzinowym/imieninowym bez rodziców, pozostają pod opieką rodzica/opiekuna zamawiającego urodziny/imieniny.
 22. Zamawiający urodziny/imieniny zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.
 23. Zamawiający urodziny/imieniny (rodzic, opiekun) opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w urodzinach ich prawnym opiekunom.
 24. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.fabrykaprzygod.pl i w placówce stanowią integralną część regulaminu.
 25. Zamawiający przyjęcie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia i ich rodziców/opiekunów prawnych na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 26. Podpisanie ankiety urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin, który jest integralną częścią ankiety urodzinowej.
 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sali zabaw „Fabryka Przygód”.

Życzymy udanej zabawy!

to top button