Regulamin grup zorganizowanych sali zabaw w Olsztynie
 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki grup zorganizowanych korzystających z Sali zabaw „Fabryka Przygód” w Olsztynie. Wejście na teren Sali Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Sali Zabaw oraz regulaminów poszczególnych atrakcji znajdujących się na Placu Zabaw.
 2. Grupy zorganizowane korzystają z Sali Zabaw pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 3. Minimalna ilość uczestników tworzących grupę zorganizowaną wynosi 10 dzieci.
 4. Sala Zabaw przyjmuje grupy zorganizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.
 5. Wizyta grupy zorganizowanej wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacja minimum 3 dni przed planowaną wizytą grupy zorganizowanej w Fabryce Przygód. Dzień przed umówioną wizytą należy potwierdzić przybycie grupy oraz liczbę uczestników.
 6. Ceny biletów za wstęp grup zorganizowanych do Sali Zabaw określa cennik. Zakupione wejście nie podlega zwrotowi. Aktualny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Ceny wejść w dni i godziny niestandardowe uzgadniane są indywidualnie z menagerem Fabryki Przygód.
 7. Opiekunowie grup zorganizowanych korzystają z Sali Zabaw bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
 8. Grupy zorganizowane i ich opiekunowie, na terenie Sali Zabaw są zobowiązani do pozostawienia ubrania i obuwia w szatni.
 9. Dzieci korzystają z Sali Zabaw w skarpetkach, rajstopach. Opiekunowie korzystają z Sali Zabaw bez obuwia.
 10. Opiekunowie powinni dopilnować, aby dzieci zdjęły wszelkie elementy ubioru (w tym w szczególności biżuterię dziecięcą), które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo w czasie zabawy.
 11. Zarządca Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie Sali Zabaw.
 12. Zarządca Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez grupy zorganizowane i ich opiekunów z Sali Zabaw, chyba że takie szkody powstały z jego winy.
 13.  Zarządca Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Placu Zabaw, które nie przestrzegają Regulaminu lub innych powszechnie przyjętych reguł bezpieczeństwa.
 14. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na atrakcje konkretnym osobom lub całkowite wyłączenie z użytku konkretnych atrakcji/ sprzętów w przypadku gdy ulegną one awarii lub prawidłowość ich funkcjonowania wzbudza zastrzeżenia lub zachowanie osób z nich korzystających jest niezgodne z przyjętymi względami bezpieczeństwa. Odłączenie atrakcji z przyczyn zdarzeń losowych (awarii, wypadków) lub względów bezpieczeństwa nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu wstępu lub zwrotu jego wartości.
 15. Spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonym do tego miejscu.
 16. Spożywanie własnych posiłków jest zabronione.
 17. Uczestników obowiązuje główny REGULAMIN Sali zabaw „Fabryka Przygód”.
 18. Na Sali zabaw będą wykonywane zdjęcia, które mogą być wykorzystywane dla potrzeb marketingowych organizatora, w tym na stronie www.fabrykaprzygod.pl, portalach organizatora oraz funpage społecznościowych. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć dziecka i jego wizerunku w powyższych celach.

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego Regulaminu

to top button